Автомобилно застраховане

purepng.com-kia-sportage

"Ако се грижите добре за колата си, тя ще се погрижи за Вас на пътя"

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ГОА) е задължителна в Република България. При сключване на ГОА, предоставя застрахователно покритие за вреди, причинени с Вашия автомобил на други участници в движението или чуждо имущество.
Застраховката е валидна на територията на всяка държава членка на Европейския съюз и държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство. Със сертификата „Зелена карта“, издаван безплатно към всяка застрахователна полица, се покрива отговорността на водача на автомобила и за всички останали страни, които са членки на международното споразумение „Зелена карта“.

Основни фактори за определяне цената на застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС са:

 • Вида и техническите характеристики на автомобила – кубатурата на двигателя, общото тегло или товароносимост, брой места, година на производство, вид гориво.
 • Възраст и шофьорски стаж на собственика/обичайния водач.
 • Адрес по регистрация и район на управление.

Съгласно действащите тарифи, определени Застрахователи прилагат допълнителни условия при определяне на цената на застраховката.

Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна

Осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, пътно транспортни произшествия вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

Покрити рискове

Обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи:
– Клауза „Частично каско“
– Клауза „Кражба“
– Клауза „Пълно каско“

Териториална Валидност

Покритието на Застраховка АВТОКАСКО обикновено се предоставя за територията на Р.България. Срещу допълнително заплащане или комбиниране на покритието със задължителна застраховка Гражданска Отговорност на автомобилистите се разширява и за чужбина, обикновено страните членки на споразумението Зелена Карта. Разширеното териториално покритие обикновено ограничава риска Кражба само в страните членки на ЕС

Във всички случаи, когато се налага пътуване в чужбина препоръчваме да се консултирате с нас или да се провери покритието на полицата съгласно – общите условия неразделна част от застраховката.

Застрахователна сума

Застрахователната сума на автомобила е равна на действителната цена на автомобила към дата на сключване на застраховката.  Определя се по методика на застрахователните компании. В случай, че стойността за която е застрахован автомобила е по-ниска от определената от застрахователят, ще е налице подзастраховане, което ще доведе до изплащане на застрахователни обезщетения в непълен размер.

Цената на застраховката

Факторите, които определят цената на застраховката са:

 • Видът на автомобила
 • Марка
 • Застрахователна Стойност
 • Година на производство
 • История на щети в случай на подновяване на застраховка в същата компания.
 • Допълнителни отстъпки  предоставяни от застрахователите

Помощ при пътуване – Автоасистанс

Застраховката Ви осигурява денонощна техническа помощ в случай, че автомобилът, който шофирате е аварирал, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него. След позвъняване на телефонния номер на Асистанс центъра, указан в застрахователната полица, се осигурява специализиран автомобил тип „Пътна помощ” до мястото на аварията.

Според териториалното си покритие, застраховката „Автоасистанс” е решена в следните два основни варианта:

 • Автоасистанс за България
 • Автоасистанс за Чужбина

Застраховка „Злополука на места в МПС“

Тя обхваща, както самото движение на превозното средство, така и качването и слизането в/от него. Тя гарантира на собственика на автомобила, че ще има възмездие за пътниците в този автомобил, в случай че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Тази застраховка има две разновидности – едната е задължителна, когато автомобила се ползва за обществен превоз, другата е доброволна – когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди.

Попитайте ни за оферта