Селскостопанско застраховане

YUGGJHJNG

Обект на застраховката са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната.

Покрити рискове: Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Градушка;
 • Буря;
 • Проливен дъжд;
 • Пожар;
 • Осланяване;
 • Наводнение.

За есенни житни култури – допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване;
 • Изтегляне;
 • Киша;
 • Задушаване.

Предмет на тази застраховка са растенията като основно средство за производство, а не реколтата от тях. Те биват:

 • Неплододаващи (Клауза млади неплододаващи трайни насаждения)
 • Плододаващи (Клауза Плододаващи)

Предмет на тази застраховка са горски насаждения като основни средства до 5 годишна възраст – иглолистни, широколистни, бързорастящи и смесени видове.
Покрити рискове: градушка, буря, проливен дъжд, пожар предизвикан от мълния, измръзване, осланяне и др.

Попитайте ни за оферта