Здравно застраховане

Този вид застраховка е подходяща за български и чуждестранни граждани, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирването и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходи за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност.
Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

Покрити рискове:

По тази застраховка се покриват рисковете:

 • спасителни разноски;
 • медицински разходи;
 • спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
 • смърт или трайна неработоспособност от злополука;
 • разходи за евакуация;
 • разходи за репатриране.

Цената:

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, като може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.

Предмет на застраховка „Допълнителни здравно застраховане” е подобряване на здравето, лечението и финансовото обезпечаване на ползвани здравни услуги и стоки от застрахованите лица, през срока на застраховката. Различните здравни услуги и стоки са групирани в пакети. Всеки пакет, се предлага с различни лимити на отговорност от страна на застрахователя.

Договорите за здравна застраховка са: индивидуални, семейни и групови, с които се застраховат български и чуждестранни граждани.

Здравната застраховка покрива:

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – включва обстойни профилактични прегледи и лабораторни изследвания с цел навременно поставяне на диагноза и лечение на здравословен проблем;
 • Извънболнична медицинска помощ – включва всички прегледи и изследвания, които предшестват медицинската помощ в болнично заведение;
 • Болнична медицинска помощ – обединява избора на лечебно заведение и подготовката на Вашия престой в него, включително и изготвянето на необходимата документация;
 • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия – например настаняване в самостоятелна болнична стая с необходимите удобства за по-приятния Ви престой в лечебното заведение и други;
 • Медицински стоки – за получаване обратно на направените от Вас разходи за здравни услуги и стоки (превързочни материали, медикаменти и консумативи) до посочения в договора Ви лимит за здравно осигуряване.
 • Дентална помощ – включва обстоен първоначален профилактичен преглед, последваща терапевтична дейност, хирургична дейност, ортопедична дейност по лекарско предписание.

Безспорни предимства на медицинската застраховка:

 • Персонална грижа и внимание;
 • Евтин начин за получаване на бърза и навременна лекарска помощ;
 • Ясен регламент за ползване на услугата;
 • Услугата спестява ценно време на активно заетия човек;
 • Комплексна грижа и персонално отношение при възникнал здравословен проблем;
 • 24/7 медицински асистанс от Call center;
 • Достъп до лечебни заведения с високоспециализирано медицинско оборудване и медицински специалисти за диагностика и лечение в цялата страна;
 • Застрахователно покритие обвързано с индивидуалните Ви потребности на разумна цена;
 • Безкасово обслужване в лечебни заведения, с които Застрахователят има сключен договор;
 • Спестяване на време и финансови средства;
 • Спокойствие и сигурност за решаването на всеки възникнал здравословен проблем.

Попитайте ни за оферта