За нас

Кои сме ние

„Феникс Брокерс Груп“ ЕООД e лицензиран международен застрахователен брокер.

Предлагаме широка гама от застрахователни продукти на Българския и Европейския пазар в обхвата на Общото застраховане, Животозастраховане и доброволно здравно застраховане.

Ценим доверието, качеството и ефективността. Изцяло сме фокусирани върху изграждане на коректни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти. Това е и една от основните причини да се стремим към лидерска позиция сред застрахователните брокери.

За нас работата е удоволствие и предизвикателство – вярваме, че няма непостижими желания и не се страхуваме ежедневно да търсим нови и индивидуални застрахователни решения за нашите клиенти.

Мотото, което ни определя, е „УСПЕХ ЧРЕЗ ОПИТ“, а стремежът към непрекъснато усъвършенстване на работните процеси, както и адекватното и професионално обслужване и компетентност от страна на служителите ни са основен приоритет за нас.

Вярваме, че ключът към успеха се крие в опита, детайлите, упоритата работа и постоянното желание за развитие и усъвършенстване. Застраховането е една от най-предизвикателните и конкурентни сфери, в която нито един работен ден и индивидуален случай не прилича на предишния и новостите се развиват динамично и интересно.

Зад корпоративния свят стоят хора с техните нужди и персонални особености – добрата застраховка е застраховката, в която е вложен индивидуален подход и мисъл.

Екипът ни е сериозен, високо квалифициран и мотивиран и всеки ден подхожда към работата си с ентусиазъм и желание. Стремим се да сме винаги в крак с новостите и световния опит, което е ключово в динамично развиваща се сфера като застраховането.

Нашата мисия никога не е била да реализираме сключването на поредната полица, а да работим за повишаване на цялостната застрахователна и бизнес култура у нас. Вярваме, че от всички нас зависи да облагородим бизнес средата в България. Мислим мащабно и в перспектива – въпрос на общи усилия е да изградим коректни и ползотворни бизнес отношения както с партньорите си, така и с конкурентите.

Застраховането е превенция, грижа и проява на отговорност – както към нас, така и към близките ни. Застраховката е спокойствие и комфорт – ние можем да Ви ги осигурим.

От собствения си опит вярваме, че едно от най-важните неща в застрахователната сфера е да гарантираме на клиентите си спокойствие и да изградим отношения на пълна коректност и конфиденциалност.

Phoenix Brokers Group е по-различен застрахователен брокер, защото предлага не просто застрахователна полица, а цялостна завършена застрахователна услуга, професионална и адекватна консултация и подкрепа във всеки етап на застрахователния процес. Ще бъдем до вас от подписването на застрахователната полица до изтичането й, включително в процеса на комуникация със застрахователните компании.

Партньори

По-различният брокер – така мислим за себе си и вярваме, че мисията ни е да подобрим застрахователната среда и култура в България, да поддържаме висока корпоративна етика и да надхвърляме очакванията на клиентите си.

Индивидуалният подход и вниманието към нуждите на всеки е една от главните ни цели и предимства. Многобройните ни дългосрочни партньорства и постоянни клиенти ни карат да вярваме, че усилията да сме преди всичко отговорни, лоялни и флексабилни и да се стремим да намираме по-нестандартни застрахователни решения дават резултат.

Освен в България брокерът извършва дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество на територията на държавите членки на ЕС- Италия и др.

линк към КФН: https://www.fsc.bg/?page_id=23010

История

brand logo
logo-9
logo-10
brand logo
logo-12
brand logo