Best doctors

Здравната застраховка „Best Doctors“ предоставя на застрахованите лица извършени по време на периода на покритие услуги и медицински разходи за лечение на покрити заболявания и необходими от медицинска гледна точка медицински процедури.Покриване на разходите за лечение до 2 млн. евро за целия период на действие на застраховката.

Покрити заболявания и медицински процедури:
 • Лечение на рак
 • Кардиоваскуларни процедури
 • Неврохирургия
 • Трансплантации
Предимства:
 • Покритието е за лечение в цял свят с изключение на САЩ, Япония и Швейцария
 • Разходи за лекарства
 • Последващи грижи, извършени в Република България
 • Осигурява достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят
 • Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света
 • Лечение в най-добрите международни болници
 • Финансово достъпен продукт за здравето на цялото семейство
 • Бърза, лесна и удобна процедура при предявяване на претенция
 • Улеснена процедура по сключване на застраховката

Попитайте ни за оферта